Hem/Home

Välkommen!

Med basen i Stockholm frilansar jag som violinist i olika sammanhang och genrer. Efter musikhögskoleutbildning inom klassisk musik spelar jag gärna även pop, tango, nyskrivet, folkmusik osv.

Förutom erfarenhet av framträdanden som solist, orkester-och kammarmusiker gör jag studio-inspelningar, musikal-och teaterproduktioner och turnéer med olika artister som t ex Darin och Mikael Wiehe (inom Stråkkapellet). Jag producerar även ofta egna konsertprojekt och turnéer.

Hösten 2018 medverkade jag i Peter Jöbacks föreställning ”Med hjärtat som insats” på Cirkus i Stockholm och våren 2019 spelade jag i Jonas Gardells föreställning Queen of F*cking Everythingäven den på Cirkus. Våren 2020 samt hösten 2021 (en pandemi kom emellan) turnerade jag med Petter (Stråkkapellet).

Välkommen att höra av dig om du söker stråkmusik till något tillfälle – såsom bröllop, dop, fest, konferens och event osv! Förutom violin spelar jag även viola. Utöver egna ensembler har jag också ett stort kontaktnät av både duktiga instrumentalister, sångare, kompositörer och arrangörer som kan bidra med sin kompetens.

Innehar F-skatt.
Kontakt: info@isabelleando.se

/Welcome!
With Stockholm as my base I freelance as a violinist in different genres. After studies at music colleges with classical music in focus, I gladly play pop, tango, folk and contemporary music as well. One enriches the other. 
In addition to experience as performing as both a soloist, orchestra and chamber music musician I do studio and TV recordings (sometimes with my own string arrangements), musical and theatre productions, tours with various artists and offers private violin lessons. I also often produce my own concert projects and tours. 

Autumn 2018 I played in Peter Jöback’s show ‘Med hjärtat som insats‘, with about 50 shows at Cirkus, Stockholm. Spring 2019 I participated in Jonas Gardell’s show ‘Queen of F*cking Everything’, also at Cirkus. Spring 2020 I will be touring with Petter (Stråkkapellet).

Please feel welcome to contact me if you are searching for some string music for any occasion –such as wedding, baptism, conference and events! In addition to my own ensembles I also have a large network of both talented musicians, composers and music arrangers who can contribute with their expertise.
Possesses Class F tax  
Contact: info@isabelleando.se