Tidigare

Detta bildspel kräver JavaScript.

”Under samma himmel”

Isabelle var initiativtagare och arrangör av välgörenhetskonserten ”Under samma himmel” på Stockholm Waterfront, 14 december 2015, som med anledning av flyktingkrisen samlade in över 60 000 kr till UNHCR:s flyktinghjälp. Med på scen var bl a Solala, David Urwitz, Arghavan och Billy Momo. Alla inblandade inklusive ljud-och ljustekniker ställde upp ideellt. (Samarbetspartner: Waterfront, huvudsponsor: Tickster).

Turné med Petter

Turné med Petter, Stråkkapellet i Sverige våren 2020 samt hösten 2021 (avbrott pga pandemin).
Violin, viola, kör.

”Queen of f*cking everything”

Medverkan i Jonas Gardells föreställning på Cirkus i Stockholm, våren 2019.
Violin och några slag på bastrumma.

”Med hjärtat som insats”

Medverkan i Peter Jöbacks föreställning ”Med hjärtat som insats” på Cirkus i Stockholm, hösten 2018.

Turné med Mikael Wiehe

Turné med Mikael Wiehe hösten 2016, med Stråkkapellet samt Christer Karlsson (piano) och Ola Gustafsson (gitarr). Spelningar i Sverige, Norge och Danmark.

Darinturnéer

Sverigeturné med Darin (Stråkkapellet) under vår och sommar 2018, ca 40 spelningar samt 
turné våren 2016 med 23 spelningar i Sverige, Norge och Finland.

India meets Sweden

Isabelle medverkade som producent och musiker i projektet ”India meets Sweden”, våren 2015 med indiska gästmusiker (Jyotsna Srikanth, Shadrach Solomon & Manjunath NS) i en Sverigeturné, med stöd från Kulturrådet, Norrbottens läns landsting & Sparbanken Nord. 2017 blev Kristallkvartetten inbjudna att medverka med samma musiker i festivalen Milapfest i Liverpool, med konsert i St George’s Hall.

Konsert med Chad Lawson, Södra Teatern

Medverkan på pianisten och kompositören Chad Lawsons Sverigekonsert under hans Europaturné hösten 2016, tillsammans med Erik Hamrefors, cello.

Veronica Maggio

Medverkan med Stråkkapellet på  Veronica Maggios konsert på Stadion, 13 augusti 2016.

”William”– the musical

Medverkan i ”William”- the musical about William Shakespeare (Stockholms Musikteater) på Boulevardteatern i Stockholm, 6 föreställningar våren 2014. Johan Nerbe & Stockholm Strings.

Sagan om den lilla farbrorn

Kristallkvartetten (med Agneta Hellström , flöjt) medverkade som teatermusiker vid Scenkonstbolaget (Scenkonst Västernorrland) i Sundsvall, jan-april 2013 i familjeföreställningen ”Sagan om den lilla farbrorn” med ca 20 speltillfällen.

The Juliet Letters

”The Juliet Letters”- musik av Elvis Costello & The Brodsky Quartet. Prismakvartetten & David Saulesco i en musikteaterföreställning med eget manus och regi. Har hittills spelats på Mosebacke, Aliasteatern samt (valda delar av) på Teater Pero.

Classical NEXT, Wien

Kristallkvartetten blev uttagna att deltaga och framträda vid Classical NEXT– världens största internationella forum för klassisk musik och konstmusik, Wien 14-17 maj 2014. De framträdde där med delar av programmet ”Kristaller i Norrbotten” (se nedan).

Ugglesång

Prismakvartetten medverkar tillsammans med Anton Dromberg, piano samt Gunnar Jinmei Linder, shakuhachi i projektet ”Ugglesång” med musik av Daniel Rosenqvist. Verket hade premiär i Grünewaldsalen under Kulturnatten Stockholm, april 2015 och finns inspelat som album.

One Girl Symphony, Dubai

Framträdande med ”One Girl Symphony” (ett musikprojekt av Oscar Wendel) i The Fridge Warehouse, Dubai tillsammans med Andreas Hedlund, piano. December 2016.

”IDEA”:s jubiléum

Framträdande med Prismakvartetten under International IDEAS 20-årsjubileum i Sveriges Riksdag, Andra kammaren den 16 september 2015, i närvaro av bl a Kofi Annan, Margot Wallström och Kronprinsessan Victoria.

”Silverskeppet” i Vadstena

Isabelle medverkade som stipendiat i operan ”Silverskeppet” inom Vadstena-akademien, sommaren 2014.

Kristaller i Norrbotten

Isabelle medverkade som musiker och producent i projektet ”Kristaller i Norrbotten” (turné med nyskriven musik av unga kompositörer komponerad för Kristallkvartetten, blandad med nordisk nyarrangerad folkmusik). Med stöd från Norrbottens läns landsting, Kulturrådet & Kluster.

Ice music

Konserter på isinstrument i Luleå (konsertigloo) och Pajala.

Stockholms Internationella Filmfestival

Prismakvartetten medverkande 2013 under Stockholms Internationella Filmfestival, med ett program bestående av filmmusik från förr och nu. Med stöd från Stockholms Stad.

/The benefit concert ”Under samma himmel” (‘Under the same sky’) at Stockholm Waterfront, December 14 2015, that by reason of the refugee crisis raised over 60 000 SEK for UNHCR. Isabelle was the initiator, arranger & producer and also participated as a musician. On stage were among others Solala, David Urwitz, Arghavan and Billy Momo. All participants including sound and light technicians worked voluntarily. (Collaborator: Waterfront, main sponsror: Tickster)

/Participation in Peter Jöback’s show ”Med hjärtat som insats” at Cirkus, Stockholm, autumn 2018

/Participation in Jonas Gardelss’s show ”Queen of f*cking everything” at Cirkus, Stockholm, spring 2019

/Tour with Swedish artist Mikael Wiehe, autumn 2016. Stråkkapellet, Christer Karlsson & Ola Gustafsson.

/Performance with ‘One Girl Symphony’ (by Oscar Wendel) at The Fridge Warehouse, Dubai together with pianist Andreas Hedlund. December 2016.

/Participation in Augustgalan 2016 with Anna Ternheim in Stockholm Concert Hall.

/Participated in pianist and composer Chad Lawson’s Sweden concert during his European tour, autumn 2016, together with Erik Hamrefors (cello).

/Tour with Swedish artist Darin in spring 2016 (Stråkkapellet). 23 concerts i Sweden, Norway and Finland.

/Tour with Swedish artist Darin in spring 2016 (Stråkkapellet). 23 concerts i Sweden, Norway and Finland.

/Participation with Stråkkapellet at Veronica Maggio’s concert at Stockholm Stadion, Augist 13 2016.

/Participation in ”William”- the musical about William Shakespeare (Stockholms Musikteater) at Boulevardteatern in Stockholm, with 6 shows in spring 2014. Johan Nerbe & Stockholm Strings.

/’The Juliet Letters’ – music by Elvis Costello & The Brodsky Quartet. Prismakvartetten & David Saulesco in a music theatre show, with their own script and production. The show has so far been performed at Mosebacke (Södra Teatern), Aliasteatern and partly at Teater Pero.

/Prismakvartetten are together with Anton Dromberg, piano and Gunnar Jinmei Linder, shakuhachi involved in the  project ”Ugglesång” with music written by Daniel Rosenqvist. The concert had it’s premiere in Grünewaldsalen (The Stockholm Concert Hall) during ‘Kulturnatten Stockholm’, April 2015.

/Performance with Prismakvartetten during International IDEA’S 20 year jubilee in The Swedish Parliament, September 16 2015, in the presence of Kofi Annan and Crown Princess Victoria.

/Kristallkvartetten was selected to participate and perform at Classical NEXT– the world’s largest international forum for classical and contemporary music in Vienna, May 14-17 2014. They performed with a live showcase consisting of parts of the programme ‘Kristaller i Norrbotten’  (see below).

/Isabelle participated as a scholarship holder in the opera  Silverskeppet within the Vadstena Academy, summer 2014.

/Kristallkvartetten (with Agneta Hellström, recorder) was involved as theatre musicians at Scenkonstbolaget (Scenkonst Västernorrland) in Sundsvall, January-April 2013 in the piece ”Sagan om den lilla farbrorn” (‘The Story of the Little Old Man’) with about 20 shows.

/Concerts on ice instruments in Luleå and Pajala.

/Isabelle participated as a musician and producer in the project ‘Kristaller i Norrbotten’ (a tour with newly composed music by four young composers, commissioned by Kristallkvartetten, mixed together with newly arranged Nordic folk music). With support from Norrbotten County Council, The Swedish Arts Council &  the association Kluster.

/Performance for the Royal Couple with one of the winning pieces ”Isas Polska”, Danderyd 2012.

/Isabelle was involved as a producer and musician in the project ”India meets Sweden”, spring 2015,  with Indian guest musicians invited to a Sweden tour. With support from The Swedish Arts Concil, Norrbotten County Council and Sparbanken Nord.

/Prismakvartetten performed in 2013 during the Stockholm International Film Festival with a programme consisting of soundtracks from different movies. With support from the City of Stockholm.