Kristallkvartetten

 

Kristallkvartetten

Med start hösten 2011 spelar Isabelle i stråkkvartetten Kristallkvartetten tillsammans med Maria Sjöstedt (violin), Nina Sandell (violin, stand in), Marie-Louise Klestrup Röijezon (viola) och Peter Danielsson (kontrabas).

Kvartetten gör spelningar inom olika genrer och har bl a framträtt under världsmusikfestivalen Pitefolk, Night Music Festival i Korpilombolo, Musicians Health and Performance 1st Nordic Conference 2013 (Piteå), gjort mingelspelningar och klassiska konserter. De är sedan början av 2013 aktuella med projektet ”Kristaller i Norrbotten”, ett samarbetsprojekt där kvartetten turnerar med nykomponerad musik av fyra unga tonsättare blandat med nordisk folkmusik. Projektet har fått stöd av Kulturrådet, NLL samt föreningen Kluster. Kristallkvartetten blev uttagna att medverka med ett live showcase vid Classical NEXT (världens största forum för klassisk och nutida musik) i Wien 2014 med detta program, och erhöll även för det stöd från Norrbottens läns landsting och Kulturrådet.

Under våren 2013 medverkade kvartetten i teaterföreställningen ”Sagan om den lilla farbrorn” vid Scenkonstbolaget, Sundsvall. (Isabelle, Marie-Louise, Pia-Karin Helsing cello samt Agneta Hellström flöjt).

Våren 2015 var kvartetten involverade i ett spännande projekt kallat ”Raga Seasons” tillsammans med den indiska violinisten Jyotsna Srikanth (karnatisk violin), Shadrach Solomon (piano) och Manjunath NS (slagverk). Gruppen gjorde en Sverigeturné i andra halvan av mars med två konserter i Stockholm och två i Norrbotten.

Hösten 2016 gjorde kvartetten en turné med barnföreställningen ”Barnen mitt i musiken”  i Norrbotten, tillsammans med Kristina Sturk.

Kristallkvartetten på facebook: www.facebook.com/Kristallkvartetten

 

/Since 2011, Isabelle is a member of the string quartet Kristallkvartetten together with Maria Sjöstedt (violin), Nina Sandell (violin, stand in), Marie-Louise Klestrup Röijezon (viola) and Peter Danielsson (double bass).
The quartet performs in different genres and has for example made appearances at the world music festival ‘Pitefolk’, the Night Music Festival i Korpilombolo, Musicians Health and Performance 1st Nordic Conference 2013 (Piteå), done performances at events as well as classical concerts. Since the beginning of 2013 they have the project ”Kristaller i Norrbotten” in their repertoire – a collaboration where the quartet plays (and has been touring with) newly composed music by four young composers mixed with nordic folk music. The project recieved grants from The Swedish Arts Council, Norrbotten County Council and the Kluster association. Kristallkvartetten was selected to participate with a live showcase at Classical NEXT in Vienna 2014 with this programme, and recieved also for this grants from Th Swedish Arts Council, Norrbotten County Council.
During spring 2013 the quartet was involved in the theatre ”Sagan om den lilla farbrorn” (‘The Story of the Little Old Man’) at Scenkonstbolaget, Sundsvall. (Isabelle, Marie-Louise, Pia-Karin Helsing (cello) and Agneta Hellström, recorder). In spring 2015 Kristallkvartetten participated in an exciting project called ”Raga Seasons” together with the Indian violinist Jyotsna Srikanth (Carnatic violin), Shadrach Solomon (piano) och Manjunath NS (percussion). The group made a Sweden tour in March 2015 with two concerts in Stockholm and two concerts in Norrbotten (the northern part of Sweden).

In autumn 2016 the quartet will do a children’s show with classical music musik in Norrbotten, together with singer Kristina Sturk.

Kristallkvartetten on Facebook: www.facebook.com/Kristallkvartetten